Media

Czasami winny jest system, a nie lekarz

Europejska Unia Zdrowotna

"Więzienie" na wszelki wypadek

Ochrona interesów człowieka przed narodzeniem. Czy, których i w jakim zakresie?

Zaszczepmy świadomość

Pozbawienie wolności w celu prewencyjnym. Zagadnienia wybrane

Stany nadzwyczajne - ograniczenia praw i wolności podmiotowych oraz sankcje karne

Standard of Protection of Human Rights of Patients in Psychiatric Hospitals

Karnoprawne aspekty obrotu dopalaczami

The impact of standardization of procedures in medicine on limits of physicians' liability