dr hab. Tomasz Sroka

Doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prawnik specjalizujący się w prawie karnym
i prawie medycznym.
Więcej o mnie

O mnie

Jestem doktorem habilitowanym nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Karnego oraz kierownikiem Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskałem 18 czerwca 2012 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie w świetle badań aktowych”, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Wróbla. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne uzyskałem 20 czerwca 2022 r. na podstawie książki "Prewencyjne pozbawienie wolności".

W 2010 r. ukończyłem aplikację sądową i złożyłem egzamin sędziowski. W tym samym roku ukończyłem studia podyplomowe „Prawo autorskie, wydawnicze i prasowe” na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2016-2021 realizowałem projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. Prewencyjne pozbawienie wolności a prawa człowieka .

Numer ORCID: 0000-0002-5724-9531

Media

  • Czasami winny jest system, a nie lekarz

  • Europejska Unia Zdrowotna

  • "Więzienie" na wszelki wypadek