Detention (deprivation of liberty) of foreigners by the Border Guard Service (Journal of Criminal Law and Penal Studies 2022, no. 3-4, in Polish)
Needed earthquake in criminal court jurisprudence in: Gazeta Prawna 26.01.2023 (in Polish)
Public law liability in medical law in: Medical Law System. Public law liability. Volume 6, ed. A. Barczak-Oplustil, T. Sroka, Warsaw 2023 (co-author: A. Barczak-Oplustil, in Polish)
General issues of disciplinary (professional) liability in medical law in: Medical Law System. Public law liability. Volume 6, ed. A. Barczak-Oplustil, T. Sroka, Warsaw 2023 (co-authors: A. Barczak-Oplustil and P. Karlik, in Polish)
Evidence of expert(s) opinion in criminal cases in medical law in: Medical Law System. Public law liability. Volume 6, ed. A. Barczak-Oplustil, T. Sroka, Warsaw 2023 (in Polish)
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020