Zatrzymanie (pozbawienie wolności) cudzoziemców przez Straż Graniczną (Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2022, nr 3-4)
Konieczne trzęsienie ziemi w orzecznictwie sądów karnych w: Gazeta Prawna 26.01.2023 r.
Odpowiedzialność publicznoprawna w prawie medycznym w: System Prawa Medycznego. Odpowiedzialność publicznoprawna. Tom 6, red. A. Barczak-Oplustil, T. Sroka, Warszawa 2023 (współautor: A. Barczak-Oplustil)
Zagadnienia ogólne dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej (zawodowej) w prawie medycznym w: System Prawa Medycznego. Odpowiedzialność publicznoprawna. Tom 6, red. A. Barczak-Oplustil, T. Sroka, Warszawa 2023 (współautorzy: A. Barczak-Oplustil, P. Karlik)
Dowód z opinii biegłego (biegłych) w sprawach karnych z zakresu prawa medycznego w: System Prawa Medycznego. Odpowiedzialność publicznoprawna. Tom 6, red. A. Barczak-Oplustil, T. Sroka, Warszawa 2023
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020