Pretrial detention in times of penal populism and the principle of humanism and the presumption of non-threat in: In the circle of criminology. The jubilee book of Professor Krzysztof Krajewski, eds J. Błachut, M. Bocheński, E. Drzazga, M. Grzyb, M. Powszedniak, D. Wzorek, Krakow 2024 (in Polish)
The Positive Obligations of States to Protect the Climate or the Environment as Part of the Protection of Human Life and Health under the European Convention on Human Rights (European Yearbook on Human Rights 2023)
The concept of real (de facto) deprivation of liberty in criminal law provisions in: The contemporary image of criminal law, misdemeanour law, criminology and criminal policy. Anniversary book dedicated to Professor Violetta Konarska-Wrzosek, eds. J. Bojarski, N. Daśko, J. Lachowski, T. Oczkowski, A. Ziółkowska, Warsaw 2023 (in Polish)
Towards an autonomous interpretation of the term of pecuniary damage in Article 296 of the Criminal Code w: Business Criminal Law. The jubilee book of Professor Zbigniew Ćwiąkalski, eds. P. Kardas, M. Małecki, W. Wróbel, Kraków 2023 (in Polish)
Comment on Articles 194-196 in: Criminal Code. Special part. Tom II. Commentary. Art. 117-221, ed. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warsaw 2023 (in Polish)
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020