Dowód z opinii biegłego (biegłych) w sprawach karnych z zakresu prawa medycznego w: System Prawa Medycznego. Odpowiedzialność publicznoprawna. Tom 6, red. A. Barczak-Oplustil, T. Sroka, Warszawa 2023