The concept of real (de facto) deprivation of liberty in criminal law provisions in: The contemporary image of criminal law, misdemeanour law, criminology and criminal policy. Anniversary book dedicated to Professor Violetta Konarska-Wrzosek, eds. J. Bojarski, N. Daśko, J. Lachowski, T. Oczkowski, A. Ziółkowska, Warsaw 2023 (in Polish)
Towards an autonomous interpretation of the term of pecuniary damage in Article 296 of the Criminal Code w: Business Criminal Law. The jubilee book of Professor Zbigniew Ćwiąkalski, eds. P. Kardas, M. Małecki, W. Wróbel, Kraków 2023 (in Polish)
Comment on Articles 194-196 in: Criminal Code. Special part. Tom II. Commentary. Art. 117-221, ed. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warsaw 2023 (in Polish)
Detention (deprivation of liberty) of foreigners by the Border Guard Service (Journal of Criminal Law and Penal Studies 2022, no. 3-4, in Polish)
Needed earthquake in criminal court jurisprudence in: Gazeta Prawna 26.01.2023 (in Polish)
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020