Kettling as a Deprivation of Liberty under Polish Law (Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2021, nr 2)
Konstytucyjne podstawy środków zabezpieczających w: Środki zabezpieczające. Ujęcie systemowe, red. A. Barczak-Oplustil, M. Pyrcak-Górowska, A. Zoll, Kraków 2021 (współautor: A. Zoll)
Prewencyjne pozbawienie wolności, Kraków 2021
Wybrane problemy dotyczące finansowania przez władze publiczne świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w świetle Konstytucji RP (Państwo i Prawo 2021, nr 11)
Kodeks karny. Wybór orzecznictwa, Warszawa 2014
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020