Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE: jak wpłynie na regulacje dotyczące biobanków badawczych? Ustalanie ram prawnych na obszarze Morza Śródziemnego i Europy Wschodniej, Medical Law International 4/2018
Artykuł 165 k.k. w: Przestępstwa narkotykowe i dopalacze. Komentarz, red. W. Górowski, D. Zając, Kraków 2019
Obowiązek transportu pacjenta przez zespół ratownictwa medycznego do szpitalnego oddziału ratunkowego lub szpitala : glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 2.02.2017 r. (II KK 306/16), Palestra 5/2019
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020