Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w: System Prawa Medycznego. Organizacja systemu ochrony zdrowia. Tom 3, red. D. Bach-Golecka, R. Stankiewicz, Warszawa 2020