Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 24 lutego 2006 r., sygn. akt: I KZP 54/05 (Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2007, nr 2)