Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2011 r., I KZP 24/10