Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2012 r., IV KK 42/12 (Prokuratura i Prawo 2013, nr 7-8)