Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2004 r. (Państwo i Prawo 2005, nr 8; współautor: M. Słupska)