Informacja o możliwych metodach diagnostyki i terapii jako przesłanka skuteczności zgody pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego w: Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka, red. A. Białek, M. Wróblewski, Warszawa 2016