Kara ograniczenia wolności w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015