Komentarz do art. 13-17 w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz. Art. 1-31, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017