Komentarz do art. 194-196 w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz. Art. 117-221, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2023