Komentarz do art. 270, art. 271 i art. 272-277 w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 212-277d (cz. 2), red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017 (współautor: W. Wróbel)