Komentarz do art. 270a, art. 271a, art. 277a-277d w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 212-277d (cz. 2), red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017