Komentarz do art. 306a w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2021 (współautor: S. Tarapata)