Koncepcja jedności kary ograniczenia wolności z nowym modelu tej kary po nowelizacji z 20 lutego 2015 r. (Palestra 2015, nr 7-8)