Konieczne trzęsienie ziemi w orzecznictwie sądów karnych w: Gazeta Prawna 26.01.2023 r.