Konstytucyjne podstawy środków zabezpieczających w: Środki zabezpieczające. Ujęcie systemowe, red. A. Barczak-Oplustil, M. Pyrcak-Górowska, A. Zoll, Kraków 2021 (współautor: A. Zoll)