Kradzież energii czy oszustwo energetyczne – kilka uwag o prawnokarnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem użytkowanie energii (Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2010, nr 1)