Ochrona interesów człowieka przed narodzeniem. Czy, których i w jakim zakresie?