Pozbawienie wolności w celu prewencyjnym. Zagadnienia wybrane