Stany nadzwyczajne – ograniczenia praw i wolności podmiotowych oraz sankcje karne