Odpowiedzialność karna za przestępstwa narażenia życia lub zdrowia na niebezpieczeństwo w prawie medycznym w: System Prawa Medycznego. Odpowiedzialność publicznoprawna. Tom 6, red. A. Barczak-Oplustil, T. Sroka, Warszawa 2023