Odpowiedzialność karna za rozszerzenie pola operacyjnego – uwagi na marginesie wyroku SO w Poznaniu 6.11.2014 r., sygn. IV Ka 452/12 (Prawo i Medycyna 2016, nr 4)