Odpowiedzialność publicznoprawna w prawie medycznym w: System Prawa Medycznego. Odpowiedzialność publicznoprawna. Tom 6, red. A. Barczak-Oplustil, T. Sroka, Warszawa 2023 (współautor: A. Barczak-Oplustil)