Opieka długoterminowa w: System Prawa Medycznego. Szczególne świadczenia zdrowotne. Tom 2, red. L. Bosek, A. Wnukiewicz-Kozłowska, Warszawa 2018