Świadczenia zdrowotne dotyczące krwi i jej składników w: System Prawa Medycznego. Szczególne świadczenia zdrowotne. Tom 2, red. L. Bosek, A. Wnukiewicz-Kozłowska, Warszawa 2018