Wybrane problemy związane z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku zakończenia hospitalizacji pacjenta w: Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, red. M. Dziubińska, A. Janus, J. Kosturbiec, T. Sroka, P. Szczęśniak, Warszawa 2014