Zagadnienia ogólne dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej (zawodowej) w prawie medycznym w: System Prawa Medycznego. Odpowiedzialność publicznoprawna. Tom 6, red. A. Barczak-Oplustil, T. Sroka, Warszawa 2023 (współautorzy: A. Barczak-Oplustil, P. Karlik)