Zrozumieć prawa pacjenta. Podstawowe informacje o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala, Warszawa 2014 (współautor: T. Filarski)