The Positive Obligations of States to Protect the Climate or the Environment as Part of the Protection of Human Life and Health under the European Convention on Human Rights (European Yearbook on Human Rights 2023)
Pojęcie rzeczywistego (faktycznego) pozbawienia wolności w przepisach prawa karnego w: Współczesne oblicze prawa karnego, prawa wykroczeń, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Violetcie Konarskiej-Wrzosek, red. J. Bojarski, N. Daśko, J. Lachowski, T. Oczkowski, A. Ziółkowska, Warszawa 2023
W kierunku autonomicznej wykładni pojęcia szkody majątkowej na gruncie art. 296 Kodeksu karnego w: Prawo karne gospodarcze. Księga jubileuszowa profesora Zbigniewa Ćwiąkalskiego, red. P. Kardas, M. Małecki, W. Wróbel, Kraków 2023
Komentarz do art. 194-196 w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz. Art. 117-221, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2023
Zatrzymanie (pozbawienie wolności) cudzoziemców przez Straż Graniczną (Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2022, nr 3-4)
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020